Home Al uw geografische informatie in kaart gebracht!

Hallo, mijn naam is Lesley Moors en onder de naam GeoVertex voer ik freelance werkzaamheden uit.
GeoVertex is een jong bedrijf dat is ontstaan, doordat de vraag naar ondersteuning, die bij overheden vanzelfsprekend is, ook bij aannemers en kleinere adviesbureaus is ontstaan.

GeoVertex wil op deze vraag inspringen door deze ondersteuning met betrekking tot geografische gegevens en Geo-ICT aan te bieden.

Het voordeel dat GeoVertex heeft is de ervaring met zowel het vervaardigen als het gebruik van geografische gegevens.
Ervaring met het gebruik heeft GeoVertex door het uitvoeren van het beheer van de openbare ruimte bij adviesbureaus, aannemers en gemeenten.
Denk hierbij aan het gebruiken van kaartmateriaal voor het beheer van groenvoorzieningen en wegen en bijvoorbeeld het maken van bestekken.

Ervaring met het vervaardigen van geo-informatie is opgedaan bij gemeenten. Denk hierbij aan ruimtelijke analyses, cartografie en het ontsluiten van geo-informatie door middel van Geo-ICT oplossingen.